Novo v Z500

 • +1
  118 m² + Garaža 32 m²
 • 0
  76 m²
 • +2
  100 m² + Garaža 26 m²
 • 0
  134 m² + Garaža 35 m²
 • 0
  100 m² + Garaža 16 m²
 • 0
  101 m² + Garaža 27 m²
 • 0
  111 m² + Garaža 27 m²
 • 0
  145 m² + Garaža 44 m²
 • 0
  149 m² + Garaža 33 m²
 • +2
  149 m² + Garaža 40 m²
 • +1
  116 m²
 • 0
  117 m² + Garaža 48 m²

KAJ VSE ZAJEMA projekt Z500?

Tipski del projektne dokumentacije Z500 zajema izdelavo PGD dokumentacije. Posamezni načrti v dokumentaciji so pripravljeni z detajlnimi izrisi v merilu 1:50, kar je značilnost PZI projektne dokumentacije. Do nivoja izvedbene dokumentacije PZI manjkajo samo popisi in Vaše posebne želje.

Tipsko projektno dokumentacijo Z500 za Vas izdelamo v 3 kopijah. Vsebuje pa:

► privlačno arhitekturo,
► zanesljiv dizajn,
► optimalne naprave,
► izbor dodatkov in ugodnosti,
► podporo, garancija in pomoč.

TIPSKA projektna dokumentacija PGD - PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA je sestavljena iz:
1. ARHITEKTURNEGA DELA - PGD
Tehnični opis definira ustvarjeno funkcionalnost stavbe, urejanje osnovnih in tehnoloških rešitev, sprejetih materialov.
Risbe prikazuje projekcijo hiše, tlorise posameznih etaž, karakteristične prereze, poglede na fasade.
2. STROJNIH INSTALACIJ - PGD
Tehnični opis definira zasnovo strojnih instalacij objekta. Risbe v tem delu projektne dokumentacije prikazujejo tlorisno postavitev osnovnih elementov ogrevanja, vodovoda, hišne kanalizacije in prezračevanja.
3. ELEKTRO INSTALACIJ - PGD
Tehnični opis definira zasnovo elektro instalacij objekta. Risbe v tem delu projektne dokumentacije prikazujejo tlorisno postavitev osnovnih elementov elektrike in razsvetljave.

4. NAČRTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ - PGD
Izjava odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij o ustreznosti nosilnih elementov objekta.

pokaži