PROJEKT STROJNIH INSTALACIJ

PROJEKT STROJNIH INSTALACIJ

INDIVIDUALEN PROJEKT STROJNIH INSTALACIJ PZI

Naročite načrt strojnih instalacij PZI, ki bo poleg osnovnih instalacij, ki so že predvidene v tipski projektni dokumentaciji, zagotovil najboljšo rešitev in individualne želje stranke glede dodatnih rešitev ogrevanja, hlajenja, prezračevanja,...

PZI NAČRT STROJNIH INSTALACIJ ZAJEMA:

  • Tehnično poročilo Tlorisna postavitev prezračevanja
  • Tlorisno postavitev elementov ogrevanja
  • Tlorisno postavitev elementov vodovoda
  • Tlorisno postavitev elementov hišne kanalizacije
  • Tlorisno postavitev elementov prezračevanja

Z načrti strojnih instalacij PZI dobite načrte z natančnimi rešitvami vseh elementov hišnih instalacij, z detajlnimi risbami v merilu 1:50.
Projekt za izvedbo PZI sestavljajo načrti podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov, ki nadgrajujejo posamezne načrte projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Projekt za izvedbo PZI za enostanovanjsko stavbo vsebuje načrte podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov.

Za objekte večje kvadrature izdelujemo načrte strojnih instalacij PZI po posebnem naročilu. Za ponudbo se obrnite na nas. Z veseljem Vam bomo pomagali poiskati ustrezno rešitev.

+
pokaži